понеділок, 24 жовтня 2016 р.

Методичні рекомендації

Рекомендації щодо складання навчальних програм
для обдарованих дітей

Кожна дитина неповторна, тому виникає необхідність у визначенні сильних і слабких сторін кожної дитини і складанні програми, що відповідає її потребам.
Обдаровані діти дуже критичні до себе і часом відрізняються несприятливим Я-образом, тому необхідно допомогти їм знайти реалістичне уявлення про себе. Для цього необхідна відповідна реакція близьких дорослих.
Сім'я повинна відігравати найважливішу роль в освіті обдарованої дитини. Результати програми навчання можуть бути найкращими, коли сім'я і школа працюють у тісному контакті.
Програма для обдарованої дитини має включати різноманітний навчальний матеріал, що відповідає її інтересам і потребам. Адже зазвичай обдарованих дітей відрізняє широка сфера інтересів і розвинуті навички.
Програма повинна також бути збалансованою і сприяти всебічному розвиткові, передбачати розвиток рухової й емоційної сфер, а також спілкування.
Обдарована дитина, що навчається в одній групі з «середніми дітьми», повинна мати можливість спілкування з настільки ж обдарованими однолітками.
Програма навчання обдарованої дитини досягає кращих результатів, коли за її ходом стежить педагог, що має досвід роботи з обдарованими дітьми.
Важливе співробітництво батьків і педагогів, щоб визначитися у постановці цілей, які стають перед дитиною, і шляхів до їх досягнення. В умовах співробітництва, дитина, як правило, більш повно реалізує свій потенціал.
Програма має передбачати оптимальний і плавний перехід дитини з одного рівня на іншій, щоб забезпечити поступальний хід його розвитку.
Програма також повинна розвивати наполегливість у досягненні цілей.
Безумовно, однією з найважливіших цілей програми є розвиток творчих здібностей.
При розробці навчальних програм слід виходити з положень, заснованих на загальних особливостях обдарованих:
 • здатність швидко схоплювати зміст принципів, понять, положень;
 • потреба зосереджуватися на сторонах проблеми, що зацікавили, і прагнення розібратися в них глибше;
 • здатність помічати, обмірковувати помічене і висувати пояснення;
 • стурбованість, тривожність у зв'язку зі своєю несхожістю на інших дітей.
Виходячи з цих особливостей навчальні програми для обдарованих повинні відрізнятися від звичайних за:
 • змістом;
 • процесом;
 • необхідним результатом;
 • середовищем навчання.
Конкретно це виражається в тому, що слід:
 • вводити в зміст широкі питання, теми або проблеми, що вимагають міждисциплінарного підходу в їхнє вивчення;
 • постійно включати поглиблене вивчання тих проблем, що обрані самим учнем;
 • особливу увагу приділити розвитку вмінь самостійно працювати, тобто умінь за типом «учися, учитися»;
 • орієнтуватися в навчанні в першу чергу на розвиток продуктивного абстрактного мислення і вищих розумових процесів;
 • домагатися насиченості завданнями відкритого типу;
 • особливо виділити розвиток дослідницьких умінь;
 • пам'ятати про необхідність розвитку базових умінь і навичок поряд з вищими розумовими операціями;
 • заохочувати результати, що кидають виклик існуючим поглядам і містять нові ідеї;
 • заохочувати використання різноманітних форм висування і впровадження в життя результатів роботи;
 • заохочувати рух до розуміння самих себе, визнання своїх здібностей, подібності і відмінності від інших; - оцінювати результати роботи на основі конкретних критеріїв, пов'язаних з конкретною галуззю інтересів.
Немає коментарів:

Дописати коментар