субота, 29 жовтня 2016 р.

Cемінар-практикум

26.10.16 відбувся семінар-практикум на тему «Experience of work with gifted students» учителів методичного об`єднання іноземної мови ЕБГ «Гармонія»: Василевської Лілії Григорівни, Василець Ірини Олексіївни, Дорошевої Юлії Сергіївни, де вчителі ознайомити учасників майстер-класу з елементами досвіду роботи з обдарованими шляхом прямого та коментованого демонстрування послідовності дій, методів, прийомів і форм діяльності та відпрацювати методичні підходи вчителя й учасників майстер-класу до розв’язання поставленого завдання.

понеділок, 24 жовтня 2016 р.

Методичні рекомендації

Рекомендації щодо складання навчальних програм
для обдарованих дітей

Кожна дитина неповторна, тому виникає необхідність у визначенні сильних і слабких сторін кожної дитини і складанні програми, що відповідає її потребам.
Обдаровані діти дуже критичні до себе і часом відрізняються несприятливим Я-образом, тому необхідно допомогти їм знайти реалістичне уявлення про себе. Для цього необхідна відповідна реакція близьких дорослих.
Сім'я повинна відігравати найважливішу роль в освіті обдарованої дитини. Результати програми навчання можуть бути найкращими, коли сім'я і школа працюють у тісному контакті.
Програма для обдарованої дитини має включати різноманітний навчальний матеріал, що відповідає її інтересам і потребам. Адже зазвичай обдарованих дітей відрізняє широка сфера інтересів і розвинуті навички.
Програма повинна також бути збалансованою і сприяти всебічному розвиткові, передбачати розвиток рухової й емоційної сфер, а також спілкування.

неділя, 23 жовтня 2016 р.

Характерні особливості обдарованих дітей

1. Обдаровані діти мають гарну пам'ять, особистий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення.
2. В обдарованих дітях добре розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення.
3. Обдаровані діти, як правило, дуже активні та чимось зайняті. Вони прагнуть працювати більше за інших або займають себе самі, інколи справами, що безпосередньо не стосуються уроку. Обдаровані діти висувають до себе високі вимоги, у них гостро розвинене почуття справедливості, вони боляче сприймають суспільну несправедливість.
4. Обдаровані діти наполегливі в досягненні результату у сфері, що їх цікавить, для них характерний творчий пошук.
5. Вони хочуть навчатися і досягають у цьому успіхів. Навчання дає їм задоволення.
6. Завдяки численним умінням (класифікувати, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, планувати і прогнозувати, робити висновки) вони здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів.
7. Вони вміють критично оцінювати навколишню діяльність і прагнуть проникнути у суть речей і явищ, фантазувати.